Predsjednica; Nada Hasan
Voditelj;

KUD Frankopan
KUD Frankopan
KUD Frankopan
KUD Frankopan
KUD Frankopan

KUD”Frankopan”,Severin na Kupi:Plesovi Severina part 1

KUD”Frankopan”,Severin na Kupi:plesovi Severina part 2

KUD “Frankopan” Severin na Kupi

KUD Frankopan
SeloHr
o nama

Proputovati Gorskim kotarom, a ne navratiti u Severin na Kupi zaista je nemoguće još od davnog vremena Marije Terezije, kada Severin zbog svog geografskog položaja na jedan specifičan način postaje važno središte tada proglašene Severinske županije čija se uprava nalazila u Frankopanskom dvorcu koji je tada bio u vlasništvu Grofa Krste Oršića. Kasnije jedna od glavnih harmica na Lujzinskoj cesti, pa zatim tranzitna stanica na pola puta između Zagreba i Rijeke «starom cestom», poznata po domaćim štrudlama, siru i vrhnju. Nije se tuda samo prolazilo nego je nogo toga i ostajalo, što je kroz vrijeme određivalo kulturnu baštinu ovog pitomog kraja uz rijeku Kupu.
Upravo to nam je bio cilj pri osnivanju KUD-a Frankopan 1998. godine, da otrgnemo zaboravu tu ostavštinu prošlog vremena jer je nekako uvijek Gorski kotar ostajao negdje sa strane kad se u Lijepoj našoj na veliko promovirala kulturna ostavština drugih krajeva.
Društvo trenutno ima 30-ak članova, od toga 20-ak aktivnih. Djeluje u dvije sekcije ; folklorna i dramska. U okviru folklorne njegujemo naš tradicionalni ples i pjesmu. Osmislili smo nošnje prema sjećanju starijih mještana severinskog kraja, koji obuhvaća sela ; Zdihovo, Rim, Klanac, Damalj, Močile, Plešivica, Smišljak, Veliki i Mali Jadrč, Osojnik i Liplje. Plesovi koje plešemo su ; ajn-cvaj-draj, Lepa Anka, Špic polka, čardaš, valcer, Rašpa, Stara polka … , te pjesme koje se dugo nisu pjevale ; Jela, Lijepa moja goro zelena, Išla je djevojaka … Pored starih narodnih pjesama izvodimo i skladane pjesme novijeg datuma, a posebno nam je drago da je jedna od njih i pjesma «Severin u srcu» koji je uglazbila naša mlada članica Martina Vuk. Pri plesu i pjesmi nas prati glazbeni sastav ; harmonika, bas, bugarija, prim i violina. Specifičnost našeg rada je da mi izvodimo isključivo folklor našeg kraja. Dramska sekcija izvodi kratke skečeve, koje za nas piše naša mlada sugrađanka prof. Marina Valenčić, a čija radnja na humorističan način opisuje običaje našeg kraja.
U ovih proteklih 11 god našeg rada nastupali smo diljem Lijepe naše : Međunarodna smotra folkolra u Zagrebu, Bribir, Varaždin, Knin, Rijeka, Karlovac, te naravno područje cijelog Gorskog kotara, i u inozemstvu : Slovenija i Austrija.
….Ženska narodna nošnja….
….Muška narodna nošnja….